Springtail

is working on more diversity - on our fields and on our plates.

Our work

Unlocking the potential of sorghum and other (ancient) grains through insights and product development

All
insights
grains
product development
sorghum

Did you know that only 8 crops provide 75% of the world’s calorie intake? So little diversity means we’re vulnerable - from our fields that are susceptible to pests and diseases, to our bodies that don’t get all the nutrients they need.

With Springtail, we want to introduce a wider variety of grains, legumes and seeds in the food system. Bringing in more of these soil-restoring crops has many benefits: they simulate life, increase biodiversity, and help to manage issues around water and nitrogen. On top, they increase the resilience of our food supply - a key point while moving towards an uncertain future.

Springtail-sorghum-Brice-Godard

Who we are

Jarenlang zijn boeren aangemoedigd om deel te nemen aan een systeem dat de natuur in het algemeen en de bodem in het bijzonder schade toebrengt. We kunnen hen niet dwingen daar uit te stappen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wij bieden boeren toekomstperspectief door samen met hen, verwerkers en bedrijven nieuwe ketens te bouwen die bijdragen aan een gezonde bodem.

F22_7825

How to work with us

Een grotere diversiteit aan gewassen verrijkt de bodem en gaat verschraling van de akkers tegen. Zo hebben planten met diepe wortels - zoals grassen en granen - een positief effect op de bodemstructuur. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten, voegen organische stof toe en verbeteren het bodemleven en het (water)bufferend vermogen van de grond. Eiwitrijke gewassen, zoals bonen en peulvruchten, slaan stikstof op.

Our partners

Long-term partnerships are central our mission, we believe that regeneration is a team sport.

We work with farmers, food entrepreneurs, chefs and restaurants, processors, scientists, government institutions, schools and more

We need to build strong, diverse food systems that pull from lots of different sources. But if you want to understand how to help farmers adapt to climate change and make crops more resilient, ancient grains are a great place to start.