Springtail helpt bij het opzetten van waardeketens
rond ingrediënten en materialen die de bodem herstellen.

Impact goals

Veel bedrijven hebben hebben duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd - denk aan ESG of SDGs. In de praktijk blijken de ambities lastig te realiseren.

Bewust inkopen

De inkoop van ingrediënten kan een enorme bijdrage leveren aan het behalen van de ambities, zowel op duurzaamheids- als op maatschappelijk gebied.

Regeneratie

Granen en peulvruchten die worden verbouwd op een manier die de bodem herstelt, zorgen voor meer CO2-opslag, toename van biodiversiteit en een betere waterhuishouding.

Wereldwijd zijn er ruim 250.000 eetbare planten. Slechts 8 daarvan leveren 75% van onze calorieën. Behoorlijk saai en bovendien maakt het ons voedselsysteem kwetsbaar. Hoog tijd voor meer diverse akkers.

Fresh Ventures Studio

Diversiteit zorgt voor veerkracht

Een grotere diversiteit aan gewassen verrijkt de bodem en gaat verschraling van de akkers tegen. Zo hebben planten met diepe wortels - zoals grassen en granen - een positief effect op de bodemstructuur. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten, voegen organische stof toe en verbeteren het bodemleven en het (water)bufferend vermogen van de grond. Eiwitrijke gewassen, zoals bonen en peulvruchten, slaan stikstof op.

Het telen van een grote(re) variëteit aan gewassen helpt om weerstand te bieden in extreme omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, politieke instabiliteit of een ziekte. Sommige gewassen zijn beter bestand tegen droogte, terwijl andere goed tegen hevige regenval of tegen de hitte kunnen. Diversiteit is cruciaal. Door het risico te spreiden over meerdere gewassen worden zowel boeren als bedrijven weerbaarder.

F22_7825

Toekomst voor boeren

Jarenlang zijn boeren aangemoedigd om deel te nemen aan een systeem dat de natuur in het algemeen en de bodem in het bijzonder schade toebrengt. We kunnen hen niet dwingen daar uit te stappen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wij bieden boeren toekomstperspectief door samen met hen, verwerkers en bedrijven nieuwe ketens te bouwen die bijdragen aan een gezonde bodem.

Ons landbouw- en voedselsysteem is één van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis. Door de problemen in dit veld aan te pakken, kunnen we een enorme positieve impact maken.

PROJECTEN

Gemeente Rotterdam

Voor het CityLab Programma van de Gemeente Rotterdam bouwen we regeneratieve waardeketens tussen boeren uit de regio en het MKB.

Rotterdam de boer op!

Voor dit programma van Natuurmonumenten verkennen we de kansen voor bodemherstellende gewassen in het Rotterdamse MKB.

Ministerie van LNV

We voeren een verkenning uit rond de verwaarding van sorghum als klimaatadaptief rustgewas - zowel voor voedsel als materiaal.

TEAM

A_Profielfoto

Annigje Jacobs

  • Co-founder - LinkedIn
  • Commerciële communicatie, storytelling, videoproductie en copy- en contentwriting. 

Sherif

Sherif Soubra

PARTNERS

Rdbo-logo
Fresh-logo
metabolic-logo